WeMove Europe to ruch społeczny łączący ludzi z różnych państw i środowisk, których wspólnym celem jest budowanie lepszej Europy. Chcemy demokratycznej Unii Europejskiej współtworzonej przez jej obywatelki i obywateli, w której szanuje się zasady sprawiedliwości społeczno-ekonomicznej i chroni środowisko naturalne.

Home

WeMove Europe to ruch społeczny, łączący ludzi z różnych państw i środowisk, których wspólnym celem jest walka o lepszą Europę. Chcemy demokratycznej Unii Europejskiej współtworzonej przez jej obywatelki i obywateli; Unii, w której szanuje się zasady sprawiedliwości społecznej i gospodarczej oraz chroni środowisko naturalne.

Dołącz na social media fbyoutube

napisz!